Entreprenader

Tillsammans med utvalda leverantörer hanterar vi hela eller delar av entreprenaden – från start till mål. Det innebär byggande i alla former, från grund och tak till yttertrappa och inredning.

Här arbetar vi utifrån entreprenadformen Partnering, som bygger på samverkan med nyckelaktörer för projektets bästa. Partnering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna och leder till en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö. Vi tar oss an både utförande- och totalentreprenader.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Våra andra tjänster.
Telefon

019-25 79 00

Mejl

fredrik.forsberg@orebyggare.se

Våra andra tjänster.

Reparationer

När du som fastighetsägare börjar märka att det är dags att renovera är vi behjälpliga…

Ombyggnationer 

Nya förutsättningar och nya krav på fastigheten kräver olika åtgärder, det kan handla om allt…

Projekt inom entreprenad