Renovering av flerbostadshus, Orgeltramparen 10

Huset har en byggnadsarea om ca 260 m2 och är uppfört i 4 våningsplan, källare och vind. Byggnaden innehåller 12 bostadslägenheter och är konstruerat med halvplansförskjutning vilket gör att våningsplanen varierar i höjd mellan byggnadens norra och södra del. Inom byggnaden finns ett aktivt skyddsrum. Projektet är påbörjat och beräknas vara klart slutet av dec-22.

Starta ditt projekt