Örebroportens kontor

Örebro

Uppdrag

Totalrenovering av samtliga ytskikt samt nya glaspartier och inredning. Allt sköttes av oss som TE där vi omhändertog flytten, inköpen samt placering av kontorsmöbler/inredning. Projektet var tvunget att etappindelas då vi hade pågående verksamhet i lokalerna och anpassningen var tidspressad.  Örebroporten testade för första gången att låta TE sköta inköp av all inredning (möbler, lampor, växter, gardiner etc) och blev lyckat från bådas perspektiv.

Starta ditt projekt
Nyheter om projektet

Fler projekt.