Om-Tillbygggnad av Bataljonens Demensboende, Kumla

Kumla

Nya personalutrymmen skall byggas till samt utvändigt markarbete. Klart 2021-12-31.

Starta ditt projekt