Nybyggnation gym, Isgatan

Örebro

Uppdrag

Hösten/Vintern 2017 fick ÖreBygg i uppdrag av BJC att upprätta ett gym i BV på ett garage. Vi blev tvungna att gjuta helt nytt golv i både BV och entresolplanet för att kunna skapa jämnhet och stabilitet. Stora svårigheter i detta projekt då tillgängligheten var ytterst begränsad då lokalen är placerad på Rudbecksgatan och Isgatan. Gjutbilen fick komma i omgångar då vi blev tvungna att stänga av ett körfält på Rudbecksgatan samt hela Isgatan.

Arbetet pågick i 5 månader och helt enligt tidplan kunde gymmet ha premiäröppning  dec-17.

Starta ditt projekt

Fler projekt.