Nammo Sweden, Z71

Karlskoga, 2019–2020

Uppdrag

3 kontorsbyggnader ska anpassas till ny och utökad verksamhet med andra krav än tidigare. Även en nybyggnation av laboratorium med el klassning för 60 zon E2 ingår i entreprenaden.

Angreppssätt

Rivning och demontering av ytskikt samt uppgradering och justering av befintliga installationer. Då handlingar var bristfälliga och byggnaderna slitna valde vi att ta fram flera alternativa systemlösningar för att kunna påvisa en mer kostnadseffektiv lösning och framdrift.

Organisatoriskt hade vi en ansvarig snickare som hade direkt kontakt med personal på plats, vilket gjorde att vi fick en mycket bra dialog samt ökad medvetenhet såväl internt som externt.

Starta ditt projekt
Nyheter om projektet

Fler projekt.