LG Söderberg, Vindsentreprenad

Örebro, 2021–2022

Uppdrag

ÖreBygg har fått uppdrag av LG Söderberg Bostad AB att färdigställa översta våningsplanet på LG Söderbergs fastighet Tisteln 13. Entreprenaden omfattar bl.a. väggar- och takkonstruktioner, bjälklag samt skärmtak på Tisteln 13 och dess två huskroppar.

LG Söderberg Bostad AB har även gett oss förtroendet att montera 596 st fönster i de båda byggnaderna.

– Det känns tryggt att vi nu har skrivit ett avtal med ett lokalt och stabilt företag (ÖreBygg). Tisteln 13 är ett av våra största projekt, vilket kommer att tillföra Örebro stad och dess invånare nya moderna hyreslägenheter i hög standard, säger Patrik Ihrstedt.

Starta ditt projekt
Nyheter om projektet