Kronhagsskolan, Hällefors kommun

Hällefors, 2021

Uppdrag

Ombyggnation av gymnastiksal, omklädningsrum samt nytt fläktrum.

Uppdraget är en omfattande renovering av idrottshallen med bl.a. ett nytt sportgolv, tak och omklädningsrum.

Starta ditt projekt