Där yrkesstolthet och kompetens förenas 

ÖreBygg har sedan 2002 hjälpt kommunala och statliga företag samt privata fastighetsägare med allt inom renovering, om- och tillbyggnation. Vi är en stabil partner att lita på för både små och större projekt, där vi alltid går in med inställningen "för att vi bryr oss". 

De senaste åren har vi lagt in en högre växel och fokuserar på en organisk tillväxt tillsammans med våra kunder. Vi växer i takt med marknaden, vilket gör att vi alltid kan hålla hög kvalitet och leverera bra slutresultat till nöjda kunder. I och med detta har 

vi breddat vår verksamhet och gått från ett renodlat byggföretag till en fullskalig entreprenadverksamhet. Vi tar mer än gärna ett totalansvar där du som kund kan lita på att vi tar projekt från idé till verklighet under givna, samt trygga, ramar. 

Vår främsta styrka är ÖreByggs medarbetare som ger oss en bred kompetens inom företaget. Vi består idag av fler än 25 yrkesstolta snickare och sex tillgängliga kontorsmedarbetare. Tillsammans utgör vi ÖreBygg  som alltid gör det lilla extra för dig som kund.  

Delaktighet. Respekt. Uppriktighet. Mod.

D.R.U.M

Delaktighet.

Tillsammans bygger vi det företag vi vill jobba på. Många av de initiativ som finns på ÖreBygg bygger på just engagemang och delaktighet från våra medarbetare.  

Respekt.

Vi tar tillvara på alla medarbetares kunskap. Vi är lyhörda och respekterar våra kunders önskemål och kunnande. Det arbete vi utför gör vi med respekt för miljön och omgivningen som vi verkar i. 

Uppriktighet.

Uppriktighet betyder för oss rakhet, tydlighet och ärlighet. Det är en självklarhet för oss i allt vi gör och präglar vår kommunikation så väl externt som internt.  

Mod.

Vi har mod att fråga, lyssna aktivt och agera. Mod att testa nytt och ständigt utveckla vår verksamhet. 

Våra tjänster.

Entreprenader

Tillsammans med utvalda leverantörer hanterar vi hela eller delar av entreprenaden – från start till mål. Det innebär…

Reparationer

När du som fastighetsägare börjar märka att det är dags att renovera är vi behjälpliga…

Ombyggnationer 

Nya förutsättningar och nya krav på fastigheten kräver olika åtgärder, det kan handla om allt…