Renovering av flerbostadshus, Orgeltramparen 10

Huset har en byggnadsarea om ca 260 m2 och är uppfört i 4 våningsplan, källare och vind. Byggnaden innehåller 12 bostadslägenheter och är konstruerat med halvplansförskjutning vilket gör att våningsplanen varierar i höjd mellan byggnadens norra och södra del. Inom byggnaden finns ett aktivt skyddsrum. Projektet är påbörjat och beräknas vara klart slutet av dec-22.

Flytt av gym

Vår kund Örebroporten har för avsikt att tillskapa ett gym, en skottramp och en klubblokal i befintligt utrymme som ligger i anslutning till Behrn arena bandyhall. Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart i slutet av september

Hus E Rudbecksskolan

Vi signerade maj 2021 kontrakt med Örebroporten gällande renovering av Hus E Rudbecksskolan. Projektstart är i juni och pågår under hela sommaruppehållet. Vi är mkt glada att knyta oss ann detta projekt och ser återigen fram emot att jobba med projektledningen på Örebroporten, säger ÖreByggs VD Mathias Lindblom