Renovering av flerbostadshus, Orgeltramparen 10

Huset har en byggnadsarea om ca 260 m2 och är uppfört i 4 våningsplan, källare och vind. Byggnaden innehåller 12 bostadslägenheter och är konstruerat med halvplansförskjutning vilket gör att våningsplanen varierar i höjd mellan byggnadens norra och södra del. Inom byggnaden finns ett aktivt skyddsrum. Projektet är påbörjat och beräknas vara klart slutet av dec-22.

Flytt av gym

Vår kund Örebroporten har för avsikt att tillskapa ett gym, en skottramp och en klubblokal i befintligt utrymme som ligger i anslutning till Behrn arena bandyhall. Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart i slutet av september

LG Söderberg, Vindsentreprenad

Uppdrag

ÖreBygg har fått uppdrag av LG Söderberg Bostad AB att färdigställa översta våningsplanet på LG Söderbergs fastighet Tisteln 13. Entreprenaden omfattar bl.a. väggar- och takkonstruktioner, bjälklag samt skärmtak på Tisteln 13 och dess två huskroppar.

LG Söderberg Bostad AB har även gett oss förtroendet att montera 596 st fönster i de båda byggnaderna.

– Det känns tryggt att vi nu har skrivit ett avtal med ett lokalt och stabilt företag (ÖreBygg). Tisteln 13 är ett av våra största projekt, vilket kommer att tillföra Örebro stad och dess invånare nya moderna hyreslägenheter i hög standard, säger Patrik Ihrstedt.

ÖBO, Västhaga

Uppdrag

 

ÖreBygg och ÖBO har signerat kontrakt om en totalentreprenad gällande rivning och nyproduktion av garage, carportar samt parkeringsplatser med miljöstationer i Västhaga.
Projektet startar igång  i maj 2020 och sträcker sig fram till december 2023.
– Kontraktet är ett bevis på att ÖreBygg fortsätter stärka sin entreprenadverksamhet. ÖBO är en strategisk partner vi vill jobba långsiktigt tillsammans med, säger Mathias Lindblom, VD på ÖreBygg

Vårlöken 3, Arboga Kommunfastigheter

Uppdrag

Kommunfastigheter i Arboga har tilldelat ÖreBygg ombyggnad av två flyglar och ett mittskepp av Hällbackens Äldreboende som är byggt 1983 till åtta teams- samt personalutrymmen för Västergårdens förskola med tillhörande utemiljö.

– Vi tackar för förtroendet som Kommunfastigheter i Arboga gett oss och ser fram emot att starta igång projektet tillsammans, säger ÖreByggs VD Mathias Lindblom.

Nammo Sweden, Z71

Uppdrag

3 kontorsbyggnader ska anpassas till ny och utökad verksamhet med andra krav än tidigare. Även en nybyggnation av laboratorium med el klassning för 60 zon E2 ingår i entreprenaden.

Angreppssätt

Rivning och demontering av ytskikt samt uppgradering och justering av befintliga installationer. Då handlingar var bristfälliga och byggnaderna slitna valde vi att ta fram flera alternativa systemlösningar för att kunna påvisa en mer kostnadseffektiv lösning och framdrift.

Organisatoriskt hade vi en ansvarig snickare som hade direkt kontakt med personal på plats, vilket gjorde att vi fick en mycket bra dialog samt ökad medvetenhet såväl internt som externt.